Lesindeling Brons

 najaar 2019

Maandag 21:00-22:15 uur
Zaterdag 19:15-20:30 uur

 

Lesdata Brons

 

  Oktober November December Januari
Maandag 14 28   4 11 18   2 9 16   6 13
Zaterdag 26   2 9 16 23 30 7 14 xx 4 11  

 

Kosten
 

€ 90,00

Het cursusgeld kan op de volgende wijzen worden voldaan:

 

1. Voor de 1e les € 90,00 overmaken op: NL 33 INGB 0000 2392 10  t.n.v. P.M. de Vries, Zwijndrecht.

    Onder vermelding van naam leerling, lesdag en lestijd.

2. Contante betaling van € 90,00 op de 1e les.

3. Termijnbetaling:  1e les € 60,00 +  4e les  € 35,00