Lesindeling Brons

 Najaar 2018

Maandag 18:30-19:45 uur
Dinsdag 21:00-22:15 uur

 

Lesdata Brons

 

  Oktober November December Januari
Ma 15 xx 29   5 12 19 xx   3 10 17 xx xx   7 14
Din 16 xx 30   6 13 20 xx   4 11 18 xx   x 8 15

 

Kosten
 

€ 85,00

Het cursusgeld kan op de volgende wijzen worden voldaan:

 

1. Voor de 1e les € 85,00 overmaken op: NL 33 INGB 0000 2392 10  t.n.v. P.M. de Vries, Zwijndrecht.

    Onder vermelding van naam leerling, lesdag en lestijd.

2. Contante betaling van € 85,00 op de 1e les.

3. Termijnbetaling:  1e les € 60,00 +  5e les  € 30,00