Lesindeling Brons

 voorjaar 2019

Donderdag 18:45-20:00 uur
Vrijdag 20:45-22:00 uur
Zaterdag 18:00-19:15 uur

 

Lesdata Brons

 

  Maart April Mei
Don 7 14 21 28 4 11 18 xx 9 16 23
Vrij 8 15 22 29 5 12 19 xx x 10 17 24
Zat 9 16 23 30 6 13 20 xx x 11 18 25

 

Kosten
 

€ 90,00

Het cursusgeld kan op de volgende wijzen worden voldaan:

 

1. Voor de 1e les € 90,00 overmaken op: NL 33 INGB 0000 2392 10  t.n.v. P.M. de Vries, Zwijndrecht.

    Onder vermelding van naam leerling, lesdag en lestijd.

2. Contante betaling van € 90,00 op de 1e les.

3. Termijnbetaling:  1e les € 60,00 +  4e les  € 35,00