Brons

Vervolg van de Introductie cursus.

Lesindeling

 

Donderdag 20:00-21:15 uur
Zondag 18:15-19:30 uur

 

Lesdata
Seizoen voorjaar 2018
(Data onder voorbehoud)

 

  maart april mei
Donderdag 22 29 5 12 19 17 24 31
Zondag 18 25 8 15 22 6 13 27

 

Kosten
Seizoen voorjaar 2018

€ 70,00

Het cursusgeld kan op de volgende wijzen worden voldaan:

 

1. Voor de 1e les € 70,00 overmaken op: NL 33 INGB 0000 2392 10  t.n.v. P.M. de Vries, Zwijndrecht.

    Onder vermelding van naam leerling, lesdag en lestijd.

2. Contante betaling van € 70,00 op de 1e les.

3. Termijnbetaling:  1e les € 50,00  +  4e les  € 25,00